Банкеръ Daily

Новини

ROBERT MARLOF MAKS ПРИДОБИ 10% ОТ КАПИТАЛА НА ЛАВЕНА

Фирмата Robert Marlof Maks е придобила 10 хил. бр. акции, представляващи 5% от капитала на Лавена АД - Шумен. Прякото участие на акционера в капитала след прехвърлянето нарасна на 10%, като сделката е регистрирана в Централен депозитар на 15 ноември 2007 година.
Шуменското предприятие, което се занимава с производство на парфюми и тоалетни продукти, отчете нетна загуба от 111 хил. лв. за първите девет месеца на тази годината. Отрицателният резултат намалява в сравнение със същия период на 2006 г., когато той е 140 хил. лева.
Нетните приходи от продажби на продукция се увеличават от 1.16 млн. на 1.17 млн. лв., но в същото време общите приходи от дейността намаляват от 1.27 млн. на 1.24 млн. лева. Разходите за дейността на компанията се свиват от 1.41 млн. до 1.30 млн. за деветмесечието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във