Банкеръ Daily

Новини

РИОСВ САНКЦИОНИРА СТРИТЕЛИ НА АВТОМАГИСТРАЛА ЛЮЛИН

Замърсяване със строителни и битови отпадъци от строежа на автомагистрала „Люлин”, установиха експерти на РИОСВ – София при извършената вчера проверка на място.
Проверката е комплексна и е във връзка с контрол по изпълнение на условията, заложени в Решението по ОВОС на инвестиционно предложение „Автомагистрала „Люлин” – Софийски околовръстен път - пътен възел Даскалово”. Установено е наличие на строителни отпадъци в изкопите на изграждащата се магистрала. Битовите отпадъци са разпилени по целия терен, включително и в сервитута на околовръстния път. На работната площадка не са поставени съдове за събиране и съхраняване на отпадъците. Дадено е предписание на фирмата оператор в най-кратък срок да предприеме действия по почистване на работната площадка и замърсените участъци. На фирмата изпълнител на проекта, екоинспекторите дадоха още предписания - да не се допуска смесване на земни маси с хумуса при изкопаването и депонирането им, както и да се определят места за тяхното депониране; да се поставят химически тоалетни на временните строителни площадки и да се представят в РИОСВ – София документи за почистване на изгребните ями за битови отпадъчни води

Facebook logo
Бъдете с нас и във