Банкеръ Daily

Новини

РИОСВ ПРОВЕРЯВА ЗА ЗМИИ В ПАНЧАРЕВО ПО СИГНАЛ НА ГРАЖДАНИ

РИОСВ – София извърши проверка за наличие на змийско гнездо на предпоследната спирка (спирка “Плажа”) на автобусна линия № 1, р-н “Панчарево”. Проверката е по постъпил сигнал от кмета на с. Кокаляне и е направена съвместно с експерт – херпетолог от Национален природонаучен музей – БАН, съобщават от пресцентъра на РИОСВ.
По време на проверката експертите на столичната екоинспекция не са констатирали наличие на змии на този терен. Забелязани са само екземпляри от вида Anguis fragilis (слепок), които представляват безкраки гущери. Близостта на язовир “Панчарево” е предпоставка за наличие на водни змии от род (Natrix) в района, които могат да изминават километри от водоема, който обитават. Тези влечуги са напълно безопасни. За района са характерни и други представители на сем. Смокове (Colubridae) – медянка (Coronella austriaca), смок мишкар (Elaphe longissima) и др., които също не са отровни и избягват срещата с човека. Дребните гризачи представляват хранителна база за повечето змии и наличието им в околните вили и къщи, обяснява “интереса” на влечугите към домовете на хората. Единствената отровна змия, описана за района е пепелянката (Vipera ammodytes). Повечето влечуги, срещащи се на територията на страната са застрашени от изчезване. Една от основните причини за това е погрешната традиционно негативна нагласа на населението спрямо тях, което води до масовото им избиване. Змиите, в качеството си на естествен враг на дребните гризачи, спомагат за регулиране числеността на популациите на редица селскостопански вредители.
Почти всички влечуги, срещащи се на територията на Република България са защитени от националното законодателство (Закона за биологичното разнообразие) и убиването им или унищожаването на техни местообитания се наказва с парична глоба, в размер до 5000 лв. за физически лица и имуществена санкция до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във