Банкеръ Daily

Новини

РИОСВ ПРОВЕРЯВА КУМЕРИО МЕД ЗА ВРЕДНИ ЕМИСИИ

От 15 октомври 2007 г. РИОСВ - София започна контролно измерване на емисиите на вредни вещества от Кумерио Мед АД, гр. Пирдоп, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.
Измерването е съгласно годишния график за контролни измервания на РИОСВ - София, съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.
Експерти от столичната екоинспекция извършват емисионен контрол на излизащите от 325-метровия комин газове от работата на топилната пещ, конверторите и котлоагрегатите в металургичното производство на комбината.
Измерват се серен диоксид, прах, олово, мед, кадмии и арсен. Емисионен контрол ще бъде направен и на остатъчните газове от производството на сярна киселина.
Успоредно с тези измервания от днес започва и контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Златица.
Меренето ще се осъществи в два пункта от мобилната лаборатория към ИАОС. Ще се измерва количеството и състава на вредните вещества - прах, серен диоксид, озон, амоняк и въглероден оксид.

Това измерване на медодобивния комбинат е второ за 2007 г. Резултатите от първото са под пределно допустимите норми.

Отпечатване | Изпращане

Facebook logo
Бъдете с нас и във