Банкеръ Daily

Новини

РЕСТИТУЦИОННИ СПОРОВЕ ОЩЕ БЛОКИРАТ ДЕЙНОСТТА НА АЛБА ВИА

Производствената дейност на Алба Виа АД - София през второто тримесечие на 2008 г. продължава да бъде преустановена, като същото се издържа само от даване под наем на помещения и продажба на складови наличности. В края на юни нетните приходи от продажби (перо Други) са намалели до 19 хил. лв. при 49 хил. лв. година по-рано. Това стана ясно от представения междинен доклад в БФБ-София.
Тенденцията и за следващата година е същата, поради факта, че все още не са решени реституционните претенции, макар че дело №2444 на Върховния административен съд е приключило, но пък е заведено друго дело, имащо отношение към собствеността.
Промени в счетоводната политика на Алба Виа през отчетния период не е правена. Преустановената производствена дейност дава възможност да се намалят разходите на месец, докато се решат реституционните претенции към дружеството. Разходи по икономически елементи за първите шест месеца са 24 хил. лв. спрямо 29 хил. лв. за същия период на 2007 година. В резултат на дейността си Алба Виа отчита нетна загуба от 5000 лв., докато към 30 юни миналата година фабриката е отчела печалба от 20 хил. лева.
Няма промяна в броя акции, притежавани от големите акционери в сравнение с предходното тримесечие, а именно: Радко Иванов Зарков - 9000 бр., представляващи 14.892%, Йордан Стоев Йорданов - 10 997 бр., или 16.999%, и Паладиум- ЕАД, София - 32 251 бр. (49.85%).
Предприятието, което е с регистриран предмет на дейност производство на облекло и допълнения за него, се управлява от съвет на директорите в състав Йордан Стоев Йорданов, Радко Иванов Задков и Харалампи Наумов Пасков - изпълнителен директор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във