Банкеръ Daily

Новини

Решение на КЗК за картел е потвърдено от ВАС


Решение на КЗК от месец май 2010 г., с което беше наложена имуществена санкция от 175 хил. лв. на Камарата на строителите в България (КСБ) за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК – забранени споразумения, е потвърдено от Върховния административен съд в 3-членен състав, съобщиха от надзорния орган.
Решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено определяне на цени, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренция и водят до най-сериозните увреждания на пазара. Поради тази причина в практиката по прилагане правото на конкуренция е прието, че споразумения или решения с такъв предмет са незаконни сами по себе си, дори когато все още не са предизвикали реален ефект на пазара.
Производството на Комисията е установило серия от мерки от страна на КСБ, които са довели до определянето на ориентировъчни цени във високото, хидротехническото и пътното строителство, публикувани на официалната интернет страница на сдружението. Проучването също така е показало, че изработването на ценовите показатели е било с цел тяхното реално приложение в строителния сектор в страната.
Строителният бранш в България обхваща над 20 хил. участници, предимно малки и средни предприятия. В КСБ членуват 42% от общо регистрираните предприятия, като те произвеждат 90% от общата строителна продукция. Поради това Комисията счита, че определените и разпространени от Камарата ориентировъчни цени могат да доведат до еднакви пазарни реакции на независимите конкуренти без да съществуват обективни пазарни условия за това.
Комисията е постановила прекратяване на нарушението чрез преустановяване на всички действия, насочени към определяне на фиксирани, ориентировъчни или препоръчителни цени, свързани с предоставянето на строителни услуги и промяна на Етичния кодекс чрез премахване на разпоредбата на чл. 25 от него.
Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във