Банкеръ Daily

Новини

РЕШАВАТ ДАЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ЛОВНО РИБАРСКИТЕ СЪЮЗИ СТОПАНИСВАНЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

Специализираната комисият към земеделското министерство ще продължи разглеждането на документите подадени от Националиня ловно рибарски съюз (НЛРС) - Съюза на ловците и риболовците в българия (СЛРБ) за придобиване правото на управление на рибните ресурси. Комисията бе инициирана между министъра на земеделието и храните Валери Цветанов и председателя на Съюза на ловците и риболовците в България Христо Михайлов.
След завършване на течащата в момента процедура за възлагане на ползването на водоемите Националното сдружение на ловците и риболовците в България би могло да получи правото да стопанисва 18 язовира, категоризирани за любителски риболов.
До момента комисията проведе три заседания, в които участие взеха представители на Министерството на околната среда и водите, Националната електрическа компания, Държавна агенция за национална сигурност, Държавната агенция по горите, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Напоителни системи.
Течащата в момента процедура е втора по ред. През януари 2009 година първата процедура за отдаване стопанисването на язовирите пропадна след като бяха констатирани нередности в документацията на Съюза на ловците и риболовците в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във