Банкеръ Daily

Новини

РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ ПРОДАДЕ 23.08% ОТ КАПИТАЛА НА ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС

Република Холдинг АД - София е прехвърлило 150 хил. свои акции, или 23.08% от капитала на Юнайтед Пропъртис АДСИЦ - София, и вече няма дялово участие в дружеството със специална инвестиционна цел. Прехвърлянето е отразено в регистъра на Централен депозитар на 19 октомври 2007 година.
На 29 август 2007 Комисията за финансов надзор вписа като публично дружество Юнайтед Пропъртис, както и емисията в размер на 650 хил. лв., разпределена в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. То ще инвестира в недвижими имоти.
Търговията с акциите на Юнайтед Пропъртис стартира на борсата от 17 октомври. Присвоеният борсов код на емисията е UNTD, а акциите са регистрирани на Неофициален пазар на акции, сегмент А.
Учредители на дружеството са Република холдинг с 30% от капитала, а десет физически лица държат останалите 70 на сто.
Компанията ще инвестира в поземлени имоти и вещни права върху тях (до 90% от активите), както и в съществуващи или изграждащи се сгради с жилищно, търговско, офисно и др. предназначение (до 90% от активите).

Facebook logo
Бъдете с нас и във