Банкеръ Daily

Новини

РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ И ЗА 2005 ГОДИНА

Република Холдинг АД, София проведе своето редовно общо събрание на акционерите на 16 август 2006 година. Акционерите приеха доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за изминалата 2005 година. Общото събрание извърши промяна в седалището и адреса на управление. Новият адрес е в гр. София, ул. Цар Асен № 7. Печалбата за 2005 г. в размер на 113 416.72 лв. беше заделена като Неразпределена печалба. Основният капитал на Република Холдинг е 116 хил. лева.
На 24 февруари пакет от 48 817 броя, или 41.98 на сто от Република Холдинг АД бе продаден аукцион на БФБ-София. Притежаваният до момента пакет от Прециз 61 ЕООД, Казанлък, бе закупен от Веселин Симеонов Ралчев. Промкомплект АД, София, държи дял от 27.69 на сто.
Бившият приватизационен фонд отчита нетна загуба за първото тримесечие на 2006 г. в размер на 7 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във