Банкеръ Daily

Новини

Реорганизация на европейската фондова индустрия чрез UCITS IV

В окончателния си вариант настоящата директива на ЕС относно фондовете UCITS IV (предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа) ще промени трайно рамковите условия на индустрията за управление на активи в Европа. До средата на 2011 г. разпоредбите трябва да бъдат отразени в националните законодателства. Това е предизвикателство за местните компании-доставчици на услуги в сферата на управлението на активи, което изисква вземането на мерки за въвеждането на тази директива, но едновременно с това предлага и многобройни възможности. Клиентите на фондовете ще имат по-голяма прозрачност, по-голям избор и по-добра информация.
UCITS IV изменя съществуващата Директива на ЕС UCITS III и ще доведе до промяна на националните законодателства за инвестиционните дружества към 01 юли 2011 година.
UCITS IV въвежда пет съществени нови момента в сферата на търгуването в други страни-членки, оформянето на продукта и комуникацията с клиентите: Законовият период на изчакване при трансгранично търгуване се намалява до 10 дни. Посредством паспорта на управляващото дружество, ще бъде възможно учредяването на фондове в други страни-членки. Чрез новосъздадените главни захранващи структури (Master-Feeder-Funds) ще бъде възможно обединяването на активите и съблюдаването в по-голяма степен на потребностите на местните инвеститори при структурирането на продукта. Могат да бъдат осъществявани трансгранични сливания на фондове. Хармонизираният в целия ЕС документ „Основна информация за инвеститорите” (ОИИ), насочен към дребните инвеститори, заменя опростения проспект и предоставя по-голяма яснота и прозрачност.
„Поради тези нововъведения ще бъде още по-важно, отколкото досега, да бъдеш конкурентноспособен в сравнение с големите международни играчи от отрасъла, тъй като конкуренцията със сигурност ще се изостри”, коментира Криста Бернбахер, директор “Централна и Източна Европа” в Райфайзен кепитъл мениджмънт , Виена
Поради тази причина Райфайзен кепитъл мениджмънт започна да въвежда подготвителни мерки още преди време и възприема предвидената оптимизация на организационната си структура като изпреварващо действие на прилагането на UCITS IV:

Facebook logo
Бъдете с нас и във