Банкеръ Daily

Новини

Ректори обсъдиха промените в Закона за висшето образование

Днес дискутираме дали срещат от вас одобрение предвижданите промени в Закона за висшето образование. Ако е така и стигнем до общо решение, съответно трябва да ги задействаме веднага.” С тези думи премиерът Бойко Борисов се обърна към ректорите на всички висши училища в страната и членовете на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание. В общественото обсъждане по темата в Министерския съвет участваха вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Сред предложените промени в Закона за висшето образование са въвеждането на интернационален статут на родните университети, облекчаване на процедурата, по която те ще имат възможността да отварят свои филиали в чужбина, сдружаване на български и чуждестранни висши училища за членуване в международни организации, както и отпадане на ограниченията на платеното обучение при магистърските степени. Според министър-председателя Борисов висшите училища в България създават престиж за страната ни, а с цел подобряване на условията в тях, кабинетът предвижда посочените промени. Той призова всички ректори, които имат идеи или проекти по темата, да ги представят в писмен вид на правителството.
„Предлагаме да се даде право на висшите училища в България при приемането на студенти да признават документите за предходно образование. При всякакви съмнения и желания от тяхна страна, могат да ползват информацията, която подава Националният център към просветното министерство”. Това заяви министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Той добави, че интересите на България са свързани с подобряването на трудовия пазар през годините чрез образованието и чрез подготовката на много чуждестранни граждани, които заемат ръководни позиции в страните от Африка, от Източна Азия и други.
Втората обсъждана промяна е свързана с предоставянето на право на университетите да се сдружават – на територията на страната или с образователни институции в чужбина, чрез системата „Образователен франчайз” - съвкупност от права на интелектуална собственост върху марки, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторски права, ноу-хау или патенти, предоставени от едно висше училище (франчайзингодател) на друго висше училище (франчайзингополучател) срещу възнаграждение, за да се ползват за подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование, способни да прилагат и развиват научни знания в различни области на човешката дейност, за повишаване на квалификацията на специалисти и за развитието на науката, културата и иновационната дейност.
Третата поправка е относно изменението и допълнението на Закона за платеното обучение. Правителството предлага отпадане на ограниченията в платеното обучение при магистърската степен.
„Сред основните приоритети за всяка държава са спазването на ниска данъчна политика, развитие на инфраструктурата, образователна квалификация на високо ниво. Кабинетът работи именно в тази посока, защото вследствие на посочените приоритети, се привличат инвестиции и квалифицирана работна ръка.” Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков по време на срещата. „От друга страна, това ще осигури по-добър финансов ресурс на висшите училища да разработват образователната и научната си дейност.”, убеден е той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във