Банкеръ Daily

Новини

РЕКОРД ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ НА ХД ПЪТИЩА АД

Борсова търговия на 11 юли добави близо 10 на сто към цената на акциите на ХД Пътища АД до нов исторически максимум от 1957.69 лева. Днес имаше сделка и на ниво от 2001 лв. за брой. Офертите за покупка имаше на 1965 лв., а за предлагане - на 2049 лева. От началото на годината холдингът се развива много динамично. Вече има сключени четири договора за текущ ремонт и поддържане на пътища на територията на цялата страна. В края на май холдинговото дружество сключи договор с Първа инвестиционна банка за отпускане на овърдрафт в размер на 8 млн. евро, предназначени за обезпечаване на плащанията по издадени от банката банкови гаранции и за оборотни средства, a през юни бе сключен и договор за финансов заем с UBS AG - Швейцария. През юни акционерите на дружеството взеха решение да не разпределят дивидент за 2005 година. Цялата печалба за изминалата година, в размер на 67.5 хил. лв., ще бъде заделена като допълнителни резерви. Основен акционер в дружеството е Бургаски корабостроителници АД с дялово участие от 45.17 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във