Банкеръ Daily

Новини

Режат на скрап най-големия риболовен кораб в България

Най-големият риболовен кораб в България прекратява дейността си чрез финансиране от Оперативна програма Рибарство. Отпуснатите 746 000 лв. ще бъда изразходвани за а нарязване на скраб на 38-меровия „Биская” - най-големият плавателен съд, който е извършвал стопански риболов в акваторията на Черно море в България.
Разплащателната агенция изплати първата премия по Мярка 1.1 Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности от оперативната програма. Бенефициент е бургаското дружество Атлантик АД, а риболовният кораб
Дружестовото е сключила договор за покупко-продажба на „Биская” за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.
Мярката има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% - национално доплащане от държавния бюджет.
За да бъде преведена премията по мярката, собственикът на риболовния кораб трябва да има сключен договор с лицензирана компания за покупко-продажба или за нарязване на плавателния съд за скрап. Контрактът може да бъде и за покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането. Премията се намалява с размера на продажната цена.
По Мярка 1.1 Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности се подпомагат корабособственици, които окончатално прекратяват риболовната дейност на кораба си. За целта плавателният съд се заличава от регистъра на риболовните кораби на ЕС и лицензът се анулира. Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във