Банкеръ Daily

Новини

Региони в растеж сменя ОП Регионално развитие през периода 2014-2020

Оперативна програма Региони в растеж ще бъде името на програмата за регионално развитие 2014-2020 година. Избраният слоган е За едно по-добро място за живеене.


Ръководителят на отдел България в Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете като голям успех за страната ни, че тя е една от четирите без спрени средства от европейските фондове. Той отбеляза повишеното качество в изпълнението на проектите, но препоръча да продължи работата по подобряване на административния капацитет, особено на бенефициентите. Според него предварителната подготовка на интегрирани проекти, които ще се изпълняват през периода 2014-2020 г. е добра концепция, която ще донесе положителни резултати.


Към 15 ноември са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на 2.822 млрд. лв., или 90.12% от бюджета на ОПРР (общо 3.131 млрд. лв.). С тях се финансират 984 договора. Разплатените средства по тях са общо 1.045 млрд. лева.


Инициативи, които се реализират успешно през този период, са проектите за интегриран градски транспорт, рехабилитация на пътища, деинституционализация, осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи и енергийна ефективност в жилищни сгради, коментира министър Павлова. Това ни дава основание да преговаряме за финансиране на такива дейности и през периода 2014-2020 година. Като успешна определи и инициативата JESSICA, която се финансира чрез принципа на финансовия инженеринг. Той ще бъде един от ключовите механизми за разпределяне средства през новия програмен период.


Според Павлова предизвикателство за нас продължава да бъде разплащането. Тя призова за по-голяма активност в работата по проектите, за да няма такива, които не могат да се изпълнят и да се наложи да връщаме пари на Европейския съюз.


От освободени средства по програмата е формиран общ ресурс от 180 млн. лв. за финансиране на схема Зелена и достъпна градска среда. Средствата, които ще се освобождават от тук нататък ще се пренасочват към схема Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали, с конкретен бенефициент Министерството на вътрешните работи, до формиране на общ ресурс в размер на 95.8 млн. лева.


Въведена е нова област на интервенция - Интегриран градски транспорт, като допустима дейност за подготовка на проектни предложения по схемата.


През 2013 г. ще можем да започнем преговорите с Европейската комисия за ресурс от 2 млрд. евро, който се надяваме да получим през следващия период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във