Банкеръ Daily

Новини

Регионалната служба за съвети в земеделието във Варна е изготвила 192 бизнес-плана на земеделски стопани

Регионалната служба за съвети в земеделието във Варна е изготвила 192 бизнес-плана и заявления на земеделски стопани от областта. Към момента 151 от тях вече са одобрени. Това стана ясно по време на срещата-дискусия в гр. Варна, на която експерти разясниха пред повече от 60 земеделски производители как и кога може да се кандидатства по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщиха от МЗХ.
Голям интерес в област Варна има към мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери”, отчетоха експертите по време на пресконференцията днес. От общо изготвени 103 чрез областната служба са одобрени 82 бизнес-планове.
По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” има само едно заявление. За мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства” са одобрени, всички общо 37 заявления, подготвени чрез местната служба, информираха още експертите.
Началник отдел дирекция „Животновъдство” д-р Златка Възелова даде подробни разяснения на земеделските стопани, които са ангажирани в сектор животновъдство, за това как да модернизират своите ферми. В региона има общо 363 ферми. Животновъдите с ферми І-ва категория, отговарящи на всички стандарти за качество за област Варна са 41 с общо 1936 броя животни. От ІІ-ра категория, които не са достигнали изискванията за сграден фонд, са регистрирани 38 ферми с общо 537 крави. Най-много са фермите от ІІІ-та категория с 4 и с над 4 крави – 284 с общ брой на животните 2744, а само с повече от 10 животни са 102 ферми, информираха експертите.
По мярка 214 „Агроекологични плащания” във Варна са кандидатствали 51 земеделски стопани, от които са одобрени вече 31. Повишаването на интереса към мярката се дължи на улеснената процедура за кандидатстване. В областта има и 9 зони, който са допустими за кандитадстване по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” – комплекс „Камчия”, Галата, Батова, Балчик, Белите скали, Варненско-Белославско езеро, Ятата, Камчийска планина и Провадийско-Роякско плато. Експертите напомниха на земеделските стопани, че срокът за кандидатстването по тази мярка изтича на 15 май без санкции и до 9 юни със санкции.
Утре ще се проведе среща-дискусия със земеделците в гр. Бургас в хотел „Аква”. В сряда и четвъртък предстоят разяснителни срещи по Програмата за развитие на селските райони в Шумен и Търговище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във