Банкеръ Daily

Новини

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД Е НА ЗАГУБА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА

Развитие Индустрия холдинг АД, София, реализира консолидирана загуба за полугодието на 2006 г. от 29 хил. лв., показва междинният отчет на дружеството, публикуван от БФБ-София. За същия период на предишната година холдингът имаше печалба в размер на 402 хил. лева. Нетните приходи от продажба спадат до 4.218 млн. лв., но разходите по икономически елементи нарастват с 6% до 4.173 млн. лв., като разходите за материали се увеличават два пъти до 1.931 млн. лв. към 30 юни в сравнение със същия период на 2005 година. Развитие-Индустрия холдинг към края на юни има дялове в осем дружества, като в седем от тях е мажоритарен собственик.
Холдингът приключи и първото тримесечие на 2006 г. с нетна консолидирана загуба. Тогава размерът й беше 56 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във