Банкеръ Daily

Новини

РАЗСЛЕДВАТ ВЗРИВА В АРСЕНАЛ

Образувано е досъдебно производство за възникналата производствена авария в оръжейния завод Арсенал АД Казанлък, съобщи говорителят на ОП Стара Загора Нейка Тенева.
Сигналът за взрив в Арсенал бе получен вчера около 11.30 часа в РПУ Казанлък. Касае се за производствена авария в комплекс - 2, цех № 320, оборудван с инсталация за производства на нитроцилолоза. Самозапалила се е работна смес (нитроцилолоза), вследствие на което е последвало взривяване на част от производствената линия. Към момента на взрива в цеха са работили 4 работници на различни работни места. Вследствие на аварията е причинена смъртта на Атанас Петков Атанасов, ЕГН - 5901137622 с постоянен адрес: с.Селце, община Мъглиж. Атанасов е назначен на работа в „Арсенал „ на длъжност машинен оператор, производство експлозивни вещества. Осъществяваната технологична операция от Атанасов е нитрация и центрофугиране. Останалите трима работници след аварията своевременно са напуснали производственото помещение. Причинени са значителни материални щети на производствената линия и сградата. Направени са замервания от служители на „Гражданска защита, при които е установено, че не съществува опасност от обгазяване на района извън този на цеха. От анализа на първоначално събраните данни се установи че аварията е имала локален характер и не крие опасност за населението, както и за работещите в Арсенал АД. Касае се за непрекъснат работен цикъл, който е овладян и под непрекъснат контрол и наблюдение от РИОСВ. Същият следва да приключи в рамките на няколко часа, след което могат да бъдат започнати първоначалните следствени действия. Сформиран е оперативен щаб с участието на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Казанлък, окръжен прокурор Стара Загора, Началник РПУ Казанлък, Директор на Дирекция „Гражданска защита Стара Загора, Ръководител ОПЗОО при Арсенал АД, Казанлък, директор Комплекс -2 на Арсенал АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във