Банкеръ Daily

Новини

Разширяване на предлаганите социални услуги за гражданите са приоритет в бюджета за 2011 г. на Община Враца

Разширяване на предлаганите социални услуги за гражданите са приоритет в бюджета за 2011 г. на Община Враца, съобщиха от пресцентъра на общината. Те са предимно в сферата на диетичното хранене, домашния патронаж, помощи за новородени, преференции за тролейбусния транспорт за възрастните хора и инвалидите са само част от дейностите. Това е отбелязал кметът д-р Костадин Шахов по време на общественото обсъждане на проекто-бюджета. Предвидени се средства за осигуряване издръжката на целодневните детски градини, обединени детски заведения, детски ясли, Център за работа с деца и младежки дом.
Разчетени са средства и за развитие и оптимизация на създадените през 2010 г. общински предприятия.
Предвидено е още благоустрояване на улици и пътища, разширяване мрежата на уличното осветление, изграждане на приют за кучета. Д-р Шахов допълва, че при изготвянето на проекта са прецизирани всички заложени разходи и очакваните приходи са представени реалистично. Над 44 млн. лв. са заложени в приходната и разходната част на бюджета за тази година. От тях близо 55% ще са приходите от държавата, а останалите 45 на сто ще бъдат осигурени от общински дейности. Най-големи постъпления се очакват от събирането на общински такси - над 4.5 млн. лева. От имуществени данъци е предвидено да постъпят над 3 милиона. Още над 2.5 млн. Община Враца трябва да получи от продажба на имущество.
В разходната част на проекто-бюджета за държавни дейности са предвидени близо 25 млн. лв., а за общински 19.5 милиона. Най-голям процент от разходите за общински дейности - близо 36% са заложени за изпълнение на капиталовата програма на общината. За жилищно строителство, благоустройство и комунални дейности и опазване на общинската собственост са заделени близо 24 на сто.
Строителство, екология и транспорт са основните акценти в капиталовата програма на Община Враца за 2011 година. Важните обекти са строителството на допълнителната клетка на депото за твърди битови отпадъци и сепарираща инсталация и изграждането на приют за кучета. По този начин ще се решат два съществено важни проблема на града. Предстои и подобряване на транспортната инфраструктура. Според заместник-кмета по строителство инж. Петя Аврамова в републиканския бюджет вече са заделени близо 4.5 млн. лв. за новата клетка и инсталацията. Останалите средства ще бъдат дадени като дофинансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Строителството на приюта за бездомни кучета ще струва 399 хил. лева. Капацитетът му е за 55 животни. За обновяване на транспортната инфраструктура са заделени над 500 хил. лева. За основен ремонт на улиците в селата са предвидени над 221 хиляди, а за общинските пътища - над 223 хил. лв.
Предстои разширяване на мрежата на уличното осветление. За три улици, един булевард и двата жилищни комплекса Дъбника и Сениче ще бъдат изразходвани близо 250 хил. лева. Предстои довършване и на храма Свети мина в ж.к. Дъбника. В музея ще бъде ремонтиран покрива и фондохранилищата ще бъдат климатизирани. Ще се ремонтира и ритуалната зала в Двореца на културата, а в част от селата ще бъдат извършени строителни дейности в здравните служби и сградите на кметствата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във