Банкеръ Daily

Новини

Разрешиха на София Франс Ауто да придобие Камор Ауто

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на bdquo;София Франс Ауто АД върху bdquo;Камор Ауто ЕООД, съобщи антимонополният орган. КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.Сделката ще породи ефект на няколко пазара в сектора на продажба на МПС в страната и свързаните с това услуги. Пазарните дялове на участниците след концентрацията следва да бъдат възприети като непритеснителни, тъй като не надхвърлят прага от 15%, което означава, че участниците в сделката не притежават пазарна сила, за да упражняват съществен конкурентен натиск.При извършването на оценката на концентрацията КЗК установи, че на три от разглежданите пазари съвкупният пазарен дял на участниците в концентрацията е под 1% и това са пазарите на продажба на употребявани МПС, на сервизно обслужване на МПС и на продажба на резервни части за МПС (оригинални и такива с еквивалентно качество). Единствено на пазарите на продажба на дребно на нови леки и лекотоварни МПС (до 3.5 т.) и продажба на нови МПС от категория bdquo;L пазарните дялове на участниците са съответно 10.12% и 7.6%, което не е предпоставка за опасения относно засягане по негативен начин на конкуренцията на тях, тъй като се характеризират с добра конкурентна среда и ниски бариери за навлизане.КЗК разрешава сделката, тъй като не би могла да възпрепятства ефективната конкуренция на съответните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във