Банкеръ Daily

Новини

Разпродават още активи на обявената в несъстоятелност фирма Норд - Хасково

Александър Костадинов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Норд ООД по гр. д. 137/2009 г. по описа на Хасковския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че до 25 май в канцеларията на синдика, находяща се в София, бул. Витоша № 4, ет. 3, ще се приемат предложения, във връзка с провеждащата се продажба по реда на пряко договаряне на имущество, собственост на длъжника.
Става въпрос за магазин в Стара Загора, ул. П. Парчевич № 2, построен в имот и съставляващ сграда за търговия, съгласно нотариален акт - пристройка към съществуваща сграда с административни и складови функции (разположен от западната страна на сградата), построена въз основа на отстъпено право на строеж, който магазин е със застроена площ от 95.06 кв. м и разгъната застроена площ от 204.29 кв. метра. Обектът се състои от: подземен етаж на кота минус 2.70 метра, със застроена площ от 95.06 кв. м, включващ склад за промишлени стоки, предверие, санитарен възел с предверие за персонала, помещение за персонала, инсталационно помещение и стълбище; първи етаж на кота 0.00 метра, със застроена площ от 95.06 кв. м, включващ търговска зала и стълбище и втори етаж на кота плюс 3.70 метра, със застроена площ от 109.23 кв. м, включващ търговска зала и стълбище. В продажбата влиза и прилежащото на магазина право на строеж върху поземлен имот , в който е построен.
Минималната цена на магазина за промишлени стоки, в Стара Загора, ул. П. Парчевич № 2, собственост на Норд ООД (в несъстоятелност), е 167 513.50 лева.
Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.
Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден от днес до 20 май от 14 до 15 часа.
Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - в София бул. Витоша № 4, ет. 3 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез пряко договаряне.
Крайният срок за подаване на предложенията е 9 часа на 25 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във