Банкеръ Daily

Новини

РАЗПОЛАГАМЕ С МОДЕРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЗАЯВИ МАСЛАРОВА

В България има много инструменти и инициативи и когато се сравнява онова, което страната ви е постигнала дори и с някои от по-старите членки на Съвета на Европа, може да се каже, че българското законодателство, насочено към хората с увреждания, е много модерно. Това каза Торстен Афлербах от Съвета на Европа при откриването днес на международна конференция на тема „Партньорство в грижата за децата с увреждания”. Той посочи, че България е член на Съвета на Европа от 1992 г. и оттогава са подписани и ратифицирани приблизително 100 от конвенциите.
Един от най-важните приоритети на българското правителство е създаването на равни възможности за пълноценно участие на хората с увреждания във всички сфери ма обществения живот, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров в привествието си към участниците. България разви модерно законодателство за недопускане на дискриминация и провежда последователна политика за създаване на условия за равни възможности и социално включване на групите в неравностойно положение, посочи заместник-министър Лазаров.
През последните години бяха положени сериозни усилия в грижата за децата с увреждания, каза той и отбеляза, че само през последните две години са предприети множество мерки за подкрепа на семействата с деца, майчинството и отговорното родителство. В България се предоставят седем вида семейни помощи за деца. МТСП реализира Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по която част от схемите за финансиране са насочени към децата и преди всичко към децата с увреждания. Стартирало е изпълнението на схемата „За по-добро бъдеще на децата”. Средствата, с които ще бъдат финансирани тези проекти са в размер на 10 млн. евро. Друга схема е „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Общият бюджет на схемата е 38 747 500 лв., а периода е 2008 – 2013 година.
Все по-важна е ролята на ползотворното партньорство и сътрудничеството между държавните институции, областните и общинските органи и неправителствените организации на хората и за хората с увреждания, каза в заключение заместник-министър Лазаров.
Международната конференция е съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Съвета на Европа и е израз на активната роля на България в междуправителствените дейности на Съвета. Целта на конференцията е да се направи преглед на политиките в грижата за децата с увреждания в страните от Югоизточна Европа в контекста на международните стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във