Банкеръ Daily

Новини

РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗАПОЧВА ПРОВЕРКИ

Започват проверките на място на Разплащателна Агенция за 2008 г. по следните схеми и мерки за подпомагане: Схема за единно плащане на площ, Национални доплащания, Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони, Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските, Енергийни култури, Агроекологични плащания, Плащания на производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка

Facebook logo
Бъдете с нас и във