Банкеръ Daily

Новини

РАЗЯСНЯВАТ ПРАВАТА ВЪРХУ ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

В периода 12-15 май 2008 г. в гр. Балчик ще се проведе двудневен семинар на тема „Основни въпроси и проблеми при прилагането на правата върху индустриалната собственост”. Това съобщиха от Патентното ведомство, които са организатори на събитието с Административен съд – София-град.
В семинара ще участват представители на дирекция „Правно осигуряване и спорове” в Патентното ведомство, съдии от Административен съд – София-град и съдии от Върховния административен съд.
Темите, които ще бъдат предложени за обсъждане от участниците, са свързани с основанията за отказ на регистрацията на марки по националното законодателство, режимът на закрила на марката на Общността, принципите на Мадридската система за международна регистрация на марки и практиката при правоприлагането, установена от Патентното ведомство, българските съдилища, Съда на Европейските общности и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар.
Целта на семинара е детайлно запознаване с някои принципи на марковата теория и практика, възприети на национално и международно равнище, както и дискутиране и разрешаване на проблемите, възникващи при прилагането на нормативната уредба в областта на марките и сближаване на практиката на административните и съдебните органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във