Банкеръ Daily

Новини

Разглеждат скоростно проектите на млади фермери за 72 млн. лева

Общо 1 479 заявления на стойност 72 315 705 лв. са постъпи във Фонд bdquo;Земеделиеrdquo; по време на обявения от 20 август до 11 септември прием по мярка 112 bdquo;Създаване на стопанства на млади фермериrdquo;. Бюджетът за този период е в размер на 78 232 000 лв. и е достатъчен за финансирането на всички проекти, които отговарят на критериите. Средствата бяха прехвърлени към мярката поради големия интерес към нея.


Новост при кандидатстването тази година беше изискването стопанствата на кандидатите да имат 4, а не 2 икономически единици. Въведено беше и условие фермерите да докажат право за ползване на земята на цялото стопанство с документ за собственост, аренда или наем. Както и досега, кандидатите трябваше да изготвят бизнес план за 5 години. Приоритет имат стопаните със завършено средно или висше образование в сферата на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, както и тези, които притежават сертификат за завършен 150-часов курс в същите области. Преференциално ще се разглеждат и проектите за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор bdquo;Животновъдствоrdquo;, проектите на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство, или са преминали към биологично производство, както и проектите на млади фермери, които са кандидатствали или възнамеряват да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 bdquo;Агроекологични плащанияrdquo; от Програмата за развитие на селските райони. С предимство при разглеждането ще бъдат и проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във