Банкеръ Daily

Новини

РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕЗ МАЙ Е БИЛО 7,08 НА СТО

Равнището на безработица в страната през май е било 7.08%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Практически то се задържа на нивото от април, като е само с 0.04 процентни пункта по-високо. Средномесечното равнище на безработица от началото на годината е под 7% - 6.84%. Новорегистрираните безработни в бюрата по труда намаляват, а в резултат на сезонното оживление на първичния пазар, особено в крайморските региони, голям брой безработни са устроени на първичния пазар на труда. Нарастването на безработицата се овладява и чрез прилаганите антикризисни мерки със средствата на активната политика.
В бюрата по труда са регистрирани 262 097 безработни. Те са само с 1404 души повече спрямо предходния месец.
На първичния пазар са обявени 14 044 работни места, с 1070 по-малко от предходния месец, което е характерно и за предишни години.
За отбелязване е, обаче, че въпреки свития пазар в условия на криза, заявените места в реалната икономика са с над 250 повече от тези през май 2008 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във