Банкеръ Daily

Новини

РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕЗ МАЙ Е БИЛО 6,19%

През май безработицата продължава да намалява в страната и отделните области. През май то е 6.19% - с 0.32 процентни пункта по-малко в сравнение с април. Спрямо май 2007 г. намалението е с 1.64 процентни пункта. Във всички области през май се отчита спад в равнището на безработица в сравнение с предходния месец.Това се обуславя от благоприятното въздействие на активния летен сезон и повишената сезонна заетост в хотелиерството и ресторантьорството, селското и горското стопанство, транспорта, преработващата промишленост и търговията.
В бюрата по труда са регистрирани 229 133 безработни, с 11 942 души или с 5.0% по-малко спрямо предходния месец.
В 8 области равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната: София-град (1.36%), Бургаска (2.65%), Габровска (3.54%), Варненска (3.89%), Пловдивска (5.03%), Пернишка (5.06%), Старозагорска (5.18%) и Русенска (5.66%).
Отчита се намаление във всички наблюдавани групи в неравностойно положение на пазара на труда – младежи до 29 години, безработни над 50 години, безработни без квалификация и специалност, продължително безработни лица, безработни с трайни увреждания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във