Банкеръ Daily

Новини

РАТИФИЦИРАХМЕ СПОРАЗУМЕНИЕ С ЧЕРНА ГОРА

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна. Това съобщиха от Правителствената информационна служба. Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) обхваща разпоредба за политически диалог с Черна гора; разпоредби за засилено регионално сътрудничество, включително перспектива за създаване на свободни зони за търговия между държавите от региона; перспектива за създаване на свободна зона за търговия между Общността и Черна гора в рамките на пет години след влизане в сила на споразумението; разпоредби за движението на работници, свобода на установяване, предлагане па услуги, текущи плащания и движение на капитали; ангажимента на Черна гора да сближи законодателството си с това на ЕС във важни сфери на вътрешния пазар; разпоредби за сътрудничество с Черна гора в други сфери включително в сферата на правосъдие, свобода и сигурност; разпоредба за създаване на Съвет за стабилизиране и асоцииране, който да осъществява контрол относно прилагането на Споразумението, Комитет по стабилизиране и асоцииране и Парламентарния комитет но стабилизиране и асоцииране.
Тъй като ССА влиза в сила след ратифицирането му от Черна гора и всички държави-членки на ЕС, Комисията предлага сключване на Междинно споразумение, което да позволи на търговските разпоредби от ССА да влязат в сила възможно най-скоро след неговото подписване. Търговските разпоредби, които се съдържат в Междинното споразумение, са с изключителен характер, свързан с политиката, прилагана в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране, и не представляват за Европейския съюз никакъв прецедент в търговската политика на Общността по отношение на трети държави, различни от тези в Западните Балкани.
Предвижда се ССА и Междинното споразумение да бъдат подписани на 15 октомври 2007 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във