Банкеръ Daily

Новини

Ратифицирахме изменения в споразумения по JEREMIE

Парламентът ратифицира изменения в две от споразуменията, свързани с изпълнението на инициативата на Европейския съюз за финансов инженеринг JEREMIE. Споразуменията са сключени между правителството в лицето на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Европейския инвестиционен фонд.


Финансовите посредници ще бъдат избирани след отворена покана за заявяване на интерес. Голямо значение при избора им ще има по-изгодната лихва върху кредитите за малките и средни предприятия (МСП).


Финансовите посредници ще трябва да осигурят 50 на сто съфинансиране, което ще доведе до удвояване на кредитния ресурс.


На практика нивото на лихвения процент към малкия и среден бизнес е 0% върху частта по JEREMIE, т.е. лихвата по отпускания заем се намалява на половина.


Целта е да се постигне намаление на таксите и комисионите, свързани с отпускането на кредити, както и възможност за отпускане на заеми за по-дълъг срок до 10 години.


Очаква се JEREMIE да отговори на нуждите на малките и средни предприятия и да улесни получаването на по-изгодни банкови кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във