Банкеръ Daily

Новини

Расте броят на хората на възраст 50 и повече навършени години

Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията ndash; 2012 (ЕГ2012) в България бе официално закрита днес. Министърът на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата Тотю Младенов поздрави присъстващите и запозна участниците с проведените от МТСП инициативи, целящи създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора.


Възрастните работници ще имат все по-съществената роля на пазара на труда, отбеляза в изказването си министър Младенов. Общо 40% от населението в България към февруари 2011 г. е на възраст 50 и повече навършени години, като всеки пети от тях е със завършено висше образование. По думите на министър Младенов образованието е предпоставка за поддържането на висока трудова мобилност и икономическа активност. Той отбеляза, че за периода 2005-2011 г. икономическата активност на населението на възраст 50-64 години нараства и през 2011 г. коефициентът на икономическа активност достига 58.2 на сто.


Преодоляването на негативните демографски тенденции в обществото е възможно чрез обединените усилия на държавната и местна власт, социалните партньори и неправителствения сектор, напомни министър Младенов. Той представи мерките и програмите на МТСП, насочени към развитие и реализация на потенциала на възрастното население. Над 35% от включените в програми и мерки за заетост са безработни лица на възраст над 50 години. В периода 2007-2010 г. един от всеки десет включени в операции в сферата на пазара на труда по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е бил на възраст между 55 и 64 години.


Страните-членки на Евросъюза трябва да инвестират в здравето, пригодността за работа, ангажираността у дома и активното участие на възрастните хора в пазара на труда. Това стана ясно от видеообръщението на европейския комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното подпомагане Ласло Андор пред участниците в конференцията. В Европа хората на възраст над 60 години нарастват с 2 млн. годишно. Очакванията са през следващите 30 години хората в активна възраст да се свиват с до 1,5 млн. всяка година, каза Филип Хат от Генерална дирекция Заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия. Той цитира поставената от Еврокомисията цел до 2020 г. в заетост да се включат поне 18 млн. човека. В тази връзка председателят на Групата по различни интереси на Европейския Икономически и социален комитет Лука Жайер постави акцент в изказването си върху мерките за задържане на възрастните служители на работното място, доброволчеството и обучението в дигитални технологии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във