Банкеръ Daily

Новини

Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС

Райфайзенбанк (България) ЕАД спечели нов проект за обучения за персонала си, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма ldquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo; 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Целта на проекта е да се усъвършенстват ключовите компетентности на служителите, което да подобри качеството на обслужване и добавената стойност, която получават клиентите при ползването на банкови продукти и услуги, както и да се подобрят планирането, организацията и управлението на оперативната дейност на банката.


ldquo; Това е вторият проект за обучение на служители по програма на Европейския съюз, който Райфайзенбанк печели, заяви прокуристът на банката Борислав Попов. По предишния проект бяха обучени 953 служители от отделите управление на риска, картови операции, малки и средни предприятия, кредитна администрация, каси и фронт офис и др., което подобри уменията за ефективно водене на преговори и повиши качеството на обслужване на клиентитеrdquo;, коментира още Попов.


Общата стойност на втория проект, който Райфайзенбанк ще осъществи с подкрепата на оперативна програма ldquo;Развитие на човешките ресурсиrdquo; възлиза на близо 198 000 лв. По него ще бъдат обучени над 700 души от различни професионални групи за срок от една година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във