Банкеръ Daily

Новини

Райфайзенбанк: Потребителите са все още подвластни на несигурността, възстановяването на доверието ще отнеме още време

Според анализа на Райфайзенбанк (България), през второто тримесечие при всички икономически сектори се е наблюдавало подобрение в сравнение с първото тримесечие на 2010 година. Добавената стойност в селското стопанство е ускорила реалния си растеж до 3.8% при 0.9% през предходното тримесечие, индустрията е преминала на положителна територия за първи път от третото тримесечие на 2008 г. (1.6% реален растеж).
Добавената стойност в промишлеността е нараснала реално с 2.9%, което се дължи на възстановяване, както на външния, така и на вътрешния пазар. Строителството е било относително силно засегнато от рецесията в страната (4.9 % реален спад през 2009 г.) и е продължило да се свива през 2010 г., макар и със забавящ се темп. Според ревизираните данни на НСИ през второто тримесечие обемът на добавената стойност в услугите е намалявал минимално: -0.3% на годишна база след спад от 4.5% за 2009 година. Положително развитие са демонстрирали отраслите търговия, хотели и ресторанти, транспорт и съобщения. Като цяло за икономиката, през второто тримесечие на 2010 г. добавената стойност е реализирала реален растеж на годишна база за първи път от 2008 г. (0.5%).
В същото време обаче, потреблението е продължило да се влошава и е било с основен отрицателен принос за спада в икономиката. Индивидуалното потребление се е свило с 4% спрямо второто тримесечие на 2009 г., като домакинствата са продължили да увеличават спестяванията си, поради все още несигурната икономическа среда и по-високата безработица спрямо предходната година.
Според главния икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев, възстановяването на доверието на икономическите агенти е нормално да отнеме повече време, тъй като усещането за сигурност се губи лесно, но се възвръща трудно и продължително. Все пак, резултатите от второто полугодие би трябвало да компенсират негативните развития от първото и към края на годината, и потреблението да реализира известен растеж. По-доброто от очакваното представяне на Евросъюза и Еврозоната означава и продължаване на нарастването на българския износ. Очаква се кредитирането да остане относително слабо и през следващите няколко месеца, като по-осезателно възстановяване ще се случи едва през следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във