Банкеръ Daily

Новини

Райфайзенбанк: Икономическото възстановяване по линия на износа е пълно

Икономическото възстановяване продължи в България според очакванията. През първото тримесечие на 2011 г. БВП отбеляза реален растеж от 2.5% на годишна база. Това у посочено в месечния обзор Райфайзенбанк (България) за актуалните към края на май макроикономически данни.
Обемът на износа отново се увеличи значително - 22.2% на годишна база. Това доведе и до нарастване на добавената стойност в индустрията. Благоприятното развитие на външния сектор има все още твърде слабо отражение върху икономическата активност на вътрешния пазар.
През април инфлацията се забави до 0.2% поради сезонни фактори. Възможно е през следващите няколко месеца да има отново по-висока инфлация, като по-съществено забавяне се очаква през втората половина на годината.
Заетостта намаля със 133 хил. души през първото тримесечие, коефициентът на безработица достигна 12%. Показателите обясняват до голяма степен продължаващия спад във вътрешното търсене. Пазарът на труда остава основен рисков фактор за развитието на икономиката.
За втори пореден месец бюджетът е на излишък - през април салдото е положително в размер на 190 млн. лв., като вноската в държавния бюджет от страна на БНБ е с основен принос. Фискалният резерв не нараства и остава на нивото си от март - 4.7 млрд. лв. Причината са финансиращи операции за сметка на ЕС, средствата по които се очаква да бъдат възстановени на България
Ускорява се растежът на кредита за нефинансовите предприятия - нарастването през април е с 223 млн. лв. Същевременно депозитите на домакинствата забавят увеличението до 126 млн. на месечна база. Нарастването на лошите и преструктурираните кредити отново се ускорява главно поради лошото състояние на пазара на труда.
През март текущата сметка реализира излишък от 87 млн. евро. С това натрупаният от началото на годината излишък достигна 252.8 млн. евро, при дефицит от 554.2 млн. евро за същия период на 2010 година, се посочва още в анализа на Райфайзенбанк .
През летните месеци се очаква забавяне на растежа на износа на стоки. В същото време, положителното салдо на услугите ще нарасне, поради очакваните приходи от туризъм, с което излишъкът по текущата сметка допълнително ще се увеличи.
Изтичането на финансови средства от страната през март е нетно 357 млн. евро и се дължи на погасяване на заеми към преки инвеститори. С основен принос бе преработващата промишленост, която реализира значителен растеж на приходите си, поради благоприятното развитие на износа.
Според главния икономист на банката Калоян Ганев, настъпването на летния туристически сезон се очаква да окаже положително влияние върху българската икономика. Очертаващият се силен туристически поток към страната, както и прогнозите за добра реколта в селското стопанство, ще спомогнат за продължаването на тенденцията за добри приходи на българския бизнес по линия на износа, като същевременно ще допринесат и за увеличаване на заетостта и доходите на част от населението. Трайното възвръщане на доверието на потребителите и инвеститорите обаче, ще бъде ключово за това тези приходи да останат в страната, а не да бъдат използвани единствено за погасяване на дългове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във