Банкеръ Daily

Новини

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) РАЗПРЕДЕЛЯ 58 МЛН. ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТИ

На проведено заседание на едноличния собственик на капитала на ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД - София (9ILA) от 6 април е приет доклада на управителния съвет за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и начина за разпределение на финансовия резултат. Печалбата, възлизаща на 132 597 086 лв., ще се разпредели, както следва:
- сума в размер на 58 674 900 лв. ще се използва за изплащане на дивиденти;
- 13 259 709 лв. се заделят към фонд Резервен;
- сума от 60 662 477 лв. ще се отнесе към Общи резерви с общо предназначение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във