Банкеръ Daily

Новини

РАЙФАЙЗЕН СРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

Към края на първото шестмесечие на 2007г. премийният приход на Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е надхвърли 10.2 млн. лева, което представлява 5.09% пазарен дял и четвърто място сред застрахователните брокери у нас, сочат данните на Комисията за финансов надзор.
Предлагаме на клиентите ни изгоден пакет от банкови и застрахователни продукти, заяви Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк България. Сътрудничим си с 15 застрахователни компании, сред които и ЗК УНИКА АД и ЗК УНИКА - ЖивотАД, като предлагаме и съвместни застрахователни продукти. Четвъртото място на Райфайзен Застрахователен Брокер, само 18 месеца след старта на дейността му, е показателно за силната позиция на групата Райфайзен в сектора, каза още Момчил Андреев.
Групата Райфайзен в България включва 7 компании: Райфайзенбанк, Райфайзен Лизинг, Райфайзен Сървисис, Райфайзен Асет Мениджмънт, Райфайзен Застрахователен Брокер, Райфайзен Имоти и Райфайзен Факторинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във