Банкеръ Daily

Новини

РАЙФАЙЗЕН ОТКРИВА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ С ЛЕИ И ЗЛАТО

Райфайзенбанк открива разплащателни сметки в румънски леи. Тази услуга е насочена главно към фирми, които имат бизнес-партньори в северната ни съседка, като целта е да се улесни банковото посредничество между българския бизнес и контрагентите от Румъния. По този начин клиентите могат да получават и нареждат търговски плащания в тази валута, а така също и да извършват покупко-продажба на валута при преференциални обменни курсове.
Освен корпоративни клиенти, сметки в румънски леи могат да откриват и местни банкови и други финансови, и нефинансови институции. Новата услуга е ориентирана и към управляващите дружества и инвестиционните посредници, които инвестират в инструменти на румънския капиталов пазар.
Райфайзенбанк предлага и откриване на сметки и в безналично злато. Клиентите получават директен достъп до международните пазари на ценни метали, на база установените контакти на банката с основните маркет-мейкъри. Това е допълнителна възможност за клиентите с познания и натрупан опит при търговията с инструменти на международните пазари, да реализират печалби при благоприятно изменение на пазарните цени на метала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във