Банкеръ Daily

Новини

Работна среща в Русе обсъжда промените в Закона за управление на отпадъците

Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще вземе участие в работна среща в град Русе за обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите промени, които се отнасят до площадките за отпадъци от черни и цветни метали и нерегламентираното третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.
Срещата е на 25 май (сряда) от 14 часа в Областната администрация в Русе. Регионалната инспекция за опазване на околната среда – Русе, инициира срещата заради повишения обществен интерес към промените на ЗУО и зачестилите сигнали за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, предизвикващи замърсявания на околната среда.
За участие са поканени кметовете на 22 общини на контролираната от РИОСВ-Русе територия, организации по оползотворяване на излезли от употреба МПС, представители на КАТ, собственици на площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и на излезли от употреба МПС, автокъщи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във