Банкеръ Daily

Новини

Пътническите кораби в България отговарят на техническите изисквания

Пътническите кораби в България отговарят на изискванията за техническо състояние и безопасност. Това е заключението на доклада, представен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Проверката бе наложена след трагичния инцидент в Охрид от 5 септември. Проверени са общо 162 кораба за сезонен превоз на пътници, фериботи, ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, вписани в регистрите. Няма съставени актове за установяване на административни нарушения.
По нареждане на министър Цветков регионалните дирекции на Изпълнителна агенция Морска администрация са извършили извънреден преглед на всички плавателни съдове по море и река за превоз на пътници.
След проверката експертите констатират, че общото състояние на корабите е добро. Всичките кораби разполагат с достатъчно на брой спасителни средства, притежаващи сертификати за годност и са разположени на определените за тях места. Противопожарните средства също са в годно състояние, със съответните стикери и означена годност върху тях, издадени от лицензирани фирми. Основните устройства, системи и оборудване са в изправно състояние.
Един от проверените кораби на територията на Варна е изведен от експлоатация, поради това че е в неизползваемо състояние. Корабособственикът е подал съответното заявление до Дирекция Морска администрация - Варна.
Морска администрацията ще подготви, отпечата и разпространи инструкции за действие в аварийни ситуации (във вид на стикери), които ще се поставят на определените за това места на плавателните съдове. Те ще се поставят на определените за целта места при преминаване на технически прегледи за разрешение на сезонно превозване на хора. Всички плавателни съдове ще посрещнат новия сезон с такива стикери.
При извършването на проверките бе обърнато специално внимание на спазването на изискванията за:
- сигурна и безопасна експлоатация на плавателните съдове за превоз на хора;
- изграждане на самостоятелни системи за тревога в плавателните съдове, превозващи хора;
- противопожарна защита, за наличност на борда на корабни лодки и на корабни лодки от надувен тип при плавателните средства превозващи хора;
- наличие на спасителни кръгове и съответен брой спасителни жилетки;
- пътническите плавателни средства за осигурителни системи за вътрешна връзка и спасителни средства /индивидуални и колективни/, както и другите специфични изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във