Банкеръ Daily

Новини

ПУСКАТ НА ТЪРГ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДЯЛОВЕ НА 66 ДРУЖЕСТВА

Агенцията по приватизация ще предложи акции от 66 дружества за продажба на 21-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД, съобщиха от АП. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: 19,4% от “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, 30% от “Клас-София” АД, 29% от “Лесилхарт” АД“, 32% от “Балканкар-Руен” АД; 20% от “Оранжерии Гимел” АД; 33% от “Фуражи” АД; 2.3% “Мода-Ф” АД и др.
47 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 13 – срещу пари.
За шест дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства).
Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.
Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във