Банкеръ Daily

Новини

Първанов: Големият въпрос е защо дистанцията между нас и останалите страни на ЕС се увеличава

По инициатива на държавния глава днес се провежда дискусия на тема „Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на стратегия „Европа 2020”. Дискусията е в рамките на дебатите “България 2020”.
Представители на централни институции и местната власт, неправителствени организации, синдикати, работодателски съюзи, учени, експерти обсъждат становище на тема: „Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на стратегия „Европа 2020”, изготвено от Икономическия и социален съвет на Република България по предложение на президента Георги Първанов.
В становището са поставени важни проблеми на дългосрочната социална и икономическа политика на страната, изискващи широк обществен дебат и консултации между всички заинтересовани страни - държавните институции, експертите, гражданското общество.
Във встъпителното си слово президентът Георги Първанов благодари на всички, които са се отзовали на поканата за четвъртия поред форум от дебатите по Стратегията “България 2020”. Той припомни, че през септември миналата година беше представен Четвъртия годишен доклад, изготвен от екип от учени и експерти от академичната общност. Според държавния глава днешният форум трябва да направи равносметка на случилото се през изминалата година, защото това е важно с оглед на вземането на нови решения от антикризисен или стратегически характер.
По думите на държавния глава големият въпрос, произтичащ от предишния форум, е къде сме ние, къде бяхме и къде сме сега в общото движение на страните от Европейския съюз, в усилията на страните – членки на Евросъюза като цяло за изход от кризата. Според президента обаче дистанцията между България и останалите страни – членки на Европейския съюз се увеличава и затова е необходимо да си отговорим на въпросите защо е така и какво ни чака, ако продължаваме с тези темпове.
Държавният глава благодари на проф. Лалко Дулевски и на целия Икономически и социален съвет за това, че е отговорил на предложението му да бъде подготвена разработката, която днес е обект на обсъждане. Президентът подчерта, че се е обърнал именно към Икономическия съвет, защото всички, които наблюдават работата му, имат впечатлението за задълбочения характер на оценките и експертните мнения и заради убеждението си, че Икономическият съвет трябва да има своята роля на партньор и коректив на властта.
Според държавния глава подготовката на стратегия, която ще определи визията на страната в следващите десет години, не може да бъде кабинетно дело.
Президентът посочи, че в България има свръхпроизводство на стратегически материали, но големият въпрос е защо при толкова много документи има криза в стратегическото мислене и най-важното - в стратегическото действие.
Държавният глава е убеден, че на България е необходима комплексна стратегия за национално развитие, като ключовият проблем в една нея е националната цел, която бихме си поставили.
По думите на президента ключовият въпрос е формулирането на приоритетите така, че държавната политика да се насочи към преструктуриране на икономиката и управлението, към инвестиции в инфраструктура, в бизнес средата, в качеството на работните места, на трудовите ресурси. “Става дума за адекватна на днешните реалности индустриална и експортна стратегия и политика, която ни изважда от положението на обслужващо звено и ни ориентира към завършени, високотехнологични продукти”, обоснова тезата си президентът Първанов.
Оценката на държавния глава е, че правителството продължава да не се справя с икономическата криза. “Затова мисля, че е важно, че е необходимо цялостна оценка, преосмисляне на следваната досега антикризисна политика. И набелязването на нова, която да постигне тези нови качествени цели, за които говорим всички”, каза Георги Първанов.
Президентът подчерта, че много важно условие за постигането на конкретните цели е политическата стабилност. “Всички ние сме за това да има политическа стабилност, но не да има силова имитация на стабилност”, каза в заключение държавният глава, според когото стабилността е преди всичко функция на доброто управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във