Банкеръ Daily

Новини

Първа стъпка към финансова децентрализация на общините

Първата община в България с пилотен проект по администрирането на данъчни задължения е Приморско. Споразумението за възлагане на правомощия подписаха главният данъчен директор Николай Попов и кметът на Приморско Димитър Димитров на 30 юни 2003 година.
Приходите на община Приморско по предварителни разчети ще се увеличат с не по-малко от 30%, съобщи при подписването кметът на общината. Основание за това дава познаването на проблемите с данъчните субекти и начините на въздействие по събирането на данъци (освен крайната мярка принудителното събиране) са многобройни.
На основание чл. 237, ал. 3 и 4 от ДПК главният данъчен директор има основание да възлага функции и правомощия на кметовете и общините. Кметът на община Приморско ще определя данъчните задължения, свързани със Закона за местните данъци и такси, ще изпраща съобщения до гражданите във връзка с неточности с техните данъчни декларации, както и известия за дължимите данъци и такси. Ще се изпращат покани и съобщения за доброволно плащане на непогасените задължения по Закона за местните данъци и такси, както и ще се налагат глоби. Предоставянето на правомощия по данъчния кодекс ще увеличи приходите в общинския бюджет, ще увеличи събираемостта на данъците и ще подобри комплексното обслужване на данъкоплатците. Това е първата крачка към самоуправление на общините, според главния данъчен директор. Това е първата стъпка в начина на обслужването на хората, усъвършенстване на данъчната администрация и стъпка към финансова децентрализация.
Мая Минкова

Facebook logo
Бъдете с нас и във