Банкеръ Daily

Новини

ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП Е ПРОДАЛ СВОИ ИМОТИ

Пълдин Лайън Груп АДСИЦ - София е продало недвижими имоти, находящи се в София, ул. Източна Тангента 161, представлаващи: урегулиран поземлен имот в местността СПЗ Слатина-север, с площ по скица 14 455 кв. м., а по нотариален акт 14 420 кв. м., заедно с построената в него сграда - Централна складова база и администрация на К-И Логистикс ЕООД, със застроена площ 7 609.32 кв. м. и разгъната застроена площ 11 902.25 кв. метра. Купувач е Кавен Орбико ООД, а цена на сделката е 7.200 млн. евро, без включен ДДС.
Акционери с компанията са Марин Иванов Маринов с дял от 76% и инвестиционното дружество от отворен тип ЕЛАНА Високодоходен фонд с 23 на сто.
Сред инвестиционните намерения на дружеството със специална инвестиционна цел са покупката на земя в земеделски райони, закупуване на поземлени имоти в близост до урбанизирани райони и закупуване на завършена бизнес сграда. То се представлява от изпълнителния директор Надя Събева, а останалите в съвета на директорите са Марин Иванов Маринов и Борислав Георгиев Георгиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във