Банкеръ Daily

Новини

ПУДООС завишава сумата за финансиране на кампанията За чиста околна среда на 1.25 млн. лева

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са постъпили рекорден брой от над 2400 проекта на общини, кметства, НПО, училища и детски градини за финансиране на дейности в рамките на Националната кампания За чиста околна среда, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.
Поради изключително високия интерес към тазгодишния конкурс Управителният съвет на ПУДООС е взел решение да завиши сумата за финансиране на кампанията от 750 хил. на 1.25 млн. лева. Удължават се и сроковете за оценка и изпълнение на проектите: срокът за оценка и класиране се удължава от 16 март на 10 април 2011 г., а за изпълнение на дейностите по получилите финансиране проекти - от 30 август на 31 октомври 2011 година.
До този момент са разгледани и оценени над 1300 от всички постъпили проектни предложения, като най-много проекти са предоставени от общини и кметства – почти 700 на брой, следвани от тези на училищата – 240, на детските градини – 220, и от неправителствени организации – 130 броя.
В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Проектите на детски градини, училища и НПО са предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра и спорт, обзавеждането им с подходящи съоръжения.
В голямата си част проектите отговарят на идеята на конкурса: предвиждат участие на деца и млади хора в дейности за екологично възпитание, което да изгради у тях чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда; характерно за всички проекти е, че за изпълнението им се разчита изключително на доброволен труд и на допълнително съдействие от частни фирми и дарения; предвиждат са мерки как да не се допусне повторно замърсяване, както и за стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.
Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на кампанията ще бъдат огласени постигналите най-добри резултати.
Тази година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във