Банкеръ Daily

Новини

ПУБЛИКУВАХА СПИСЪКА С БЕНИФИЦИЕНТИТЕ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Списъците с бенефициентите, на които към настоящия момент е отпусната безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейския съюз са публикувани на Единния информационен портал www.eufunds.bg и електронните страници на управляващите органи на оперативни програми, съответно изпълнителни агенции по предприсъединителните програми. Това заяви министър-председателят в пленарната зала, в отговор на въпрос на независимия депутат Николай Камов относно инициативата за борба с корупцията.
Данните са достъпни и на английски език и съдържат конкретни проекти, съдържанието на проекта, общината, в която са реализирани, името на фирмата, общ бюджет на проекта, размера на предоставената помощ и продължителност на изпълнение.
Информацията относно одобрените за финансиране бенефициенти се актуализира редовно в съответствие с разпоредбите за публичност и прозрачност, каза още премиерът.
В заключение той допълни, че ще бъде направено всичко възможно за реализирането на всяка нова инициатива за по-голяма прозрачност и ефективност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във