Банкеръ Daily

Новини

ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД ЩЕ БЪДЕ НА 26 ОКТОМВРИ

Първичното публично предлагане на 200 хил. бр. акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд ще се проведе на Димитровден - Деня на строителя, стана ясно от съобщение, публикувано в Държавен вестник от 16 октомври 2007 година. Записването ще започне в 9 и ще продължи до 16 ч. на 26 октомври (петък). Желаещите да участват подадат заявка за записване по образец до упълномощения да предложи акциите инвестиционен посредник Сомони Файненшъл Брокеридж ООД или чрез друг инвестиционен посредник. Акциите са с номинал 1 лв. и фиксирана емисионна стойност в размер на 110.50 лв. за брой.
Всеки инвеститор може да заяви не повече от 200 хил. бр. акции, т. e. обемът на всяка поръчка е лимитиран до размера на емисията. В случай на свръхзаписване, заявките ще се удовлетворяват пропорционално, като инвеститорът ще получи такъв процент от емисията, какъвто е делът на неговата заявка, спрямо общия брой на записаните акции при предлагането. В срок до 3 работни дни след 26 ноември, ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ще изпрати писмено потвърждение до инвеститорите за броя акции, които имат право да получат. Всеки от тях е длъжен да заплати целия брой, разпределени в негова полза акции, по определената цена на предлагане (емисионна стойност) не по-късно от петия работен ден от началото на подписката.
Трейс Груп Холд АД ще увеличи капитала си от 2 млн. лв. на 2.200 млн. лв., в случай че бъде записана цялата емисия. Очакваната максимална нетна сума на приходите от публичното предлагане е 22 003 170 лева. Те ще осигурят външно финансиране за растежа на компанията, а статутът й на публично дружество ще повиши нейната популярност сред инвеститорите и обществото като цяло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във