Банкеръ Daily

Новини

ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ПРИКЛЮЧВА НА 13 ОКТОМВРИ

Първичното публично предлагане на нови 400 хил. привилегировани безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 5 лв. на София Комерс - Заложни къщи АД ще приключи на 13 октомври. При успешно приключване капиталът ще се увеличи от 2 млн. лв. на 2.4 млн. лева. „София Комерс - Заложни къщи АД притежава мрежа от заложни къщи в 65 града на България. Дружество постепенно се разширява и към края на 2005 г. броят им достига деветдесет и седем. С цел да увеличи пазарния си дял компанията планира да открие 20 нови заложни къщи на територията на София и още 10 в други региони на страната. Девет физически лица притежават 95.8% от капитала на дружеството, като техният дял варира между 5.4 и 23.5 на сто. Дивидентът, който ще носи всяка една от привилегированите акции, обект на публичното предлагане, ще бъде 0.40 лв. на акция за 2006 г. и 0.75 лв. за всяка от годините между 2007 и 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във