Банкеръ Daily

Новини

ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ИХ БЪЛГАРИЯ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

Публичното предлагане (подписка) на 17 502 693 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. и с емисионна стойност 2.40 лв., осъществено в периода 29 октомври - 5 декември 2007 г., приключи успешно, съобщиха от БФБ-София.
Общият брой на записаните и платени акции е 17 502 630, като сумата, получена от тези ценни книжа възлиза на 42 006 312.00 лева.
С решение от 29 август 2007 г. общото събрание на Индустриален Холдинг България АД - София гласува за увеличаване на капитала на холдинга от 26 254 040 лв. на 43 756 733 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във