Банкеръ Daily

Новини

Публично представяне на проекта на Закон за публично-частното партньорство ще се проведе в Министерския съвет

Публично представяне на проекта на Закон за публично-частното партньорство ще се състои от 15 ч. в Гранитна зала в Министерския съвет. В дискусията са поканени да участват съставителите на законопроекта, депутати, представители на социално-икономическите партньори и неправителствени организации.
Законопроектът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министър-председателя Бойко Борисов. В нея участват експерти от Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и специализираната администрация на Министерския съвет. Съгласно законодателната програма на правителството, проектът на Закон за публично-частното партньорство следва да бъде обсъден и одобрен от Министерския съвет до края на юни 2011 г., след което предстои внасянето му в Народното събрание.
След неговото приемане, Законът за публично-частното партньорство ще бъде един от инструментите, чрез които държавата ще стимулира сътрудничеството между публичните и частните партньори, с оглед повишаване инвестиционната активност и развитието на националната икономика.
Проектът на Закон за публично-частното партньорство и мотивите към него са публикувани на Интернет-страницата на Министерството на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във