Банкеръ Daily

Новини

ПРОЗРАЧНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПОДОБРЯВА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Порталът за обществени консултации -www.strategy.bg - мястото за среща на гражданския сектор, бизнеса и държавната администрация беше темата на кръглата маса, която се проведе в зала 6 на НДК. Тя беше организирана от дирекция Стратегическо планиране и управление на Министерския съвет.
Форумът събра представители на гражданския сектор, бизнеса и държавната администрация, за да обсъдят устройството и функционалността на интернет портала www.strategy.bg. Основни говорители на кръглата маса бяха доц. Георги Лозанов, Светла Костадинова и доц. д-р Константин Пашев от страна на неправителствения сектор, и Снежана Димитрова и Павел Иванов от Министерския съвет.
Порталът www.strategy.bg дава възможност на държавните институции да публикуват проектите на нормативни актове и стратегически документи и да ги подложат на обществено обсъждане преди да бъдат официално приети. На тази интернет страница всички заинтересовани от даден казус страни, могат да се запознаят с направените от институциите предложения и да подготвят своите поправки. Той е създаден по проекта За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет.
Кръглата маса откри Снежана Димитрова - директор на дирекция Стратегическо планиране и управление на Министерския съвет. Ролята на обществените консултации за по-добри закони бе темата на панела, воден от доц. д-р Константин Пашев от Нов български университет - експерт по регулаторни режими и публични финанси. Във втория панел Светла Костадинова, директор на Института за пазарна икономика, говори за състоянието на обществените консултации и възможностите за подобряването им чрез портала www.strategy.bg. Според нея ролята му е да изгради контролирана система на диалог, чрез която неправителствените организации да могат да прокарат своите предложения и те да бъдат приложени в законите. Павел Иванов от дирекция Стратегическо планиране и управление представи устройството и основните функционални характеристики на портала www.strategy.bg. Ролята на медиите в обществените комуникации бе темата на панела, воден от доц. Георги Лозанов, председател на фондация Медийна демокрация и преподавател в СУ Климент Охридски. Според него този портал може да повиши прозрачността на институциите и да захрани гражданите с повече информация.
Кръглата маса завърши с дискусия между представителите на държавната администрация, които развиват портала и експерти от неправителствения сектор.
Порталът за обществени консултации www.strategy.bg, създаден по проекта, дава възможност на държавните институции да публикуват за обществено обсъждане проектите на нормативни актове и стратегически документи на централно, на областно и на общинско ниво. Целта е всички заинтересовани страни да имат възможността да получат предварителна информация за планираните промени и да усъвършенстват процеса на вземане на решения като представят своята гледна точка. В портала се съдържат публикации и новини. Предвиден е и дискусионен форум, чрез който да се организират дебати по важни за обществото теми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във