Банкеръ Daily

Новини

ПРОВЕРЯВАТ ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕДИ 8-МИ ДЕКЕМВРИ

Служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защитата на населението” са направили тематични проверки на увеселителни заведения и обекти в цялата страна в навечерието на студентския празник, съобщиха от МВР.
600 са проверените обекти – дискотеки, ресторанти, концертни зали, университети, студентски общежития, почивни станции, хотели, туристически обекти и др. Голяма част от проверените увеселителни заведения и обекти са приведени в съответствие с изискванията за пожарна безопасност, но в хода на проверките са констатирани нарушения в някои от тях и са санкционирани стопаните им. Констатирани са нарушения в 118 обекта, за отстраняването на които са издадени 87 разпореждания и са съставени 13 протокола на стопанисващите обектите. Съставени са 14 акта за административни нарушения на различни увеселителни заведения в София, Благоевград, Кърджали, Варна, Монтана и Сливен. Най-често нарушенията са липса или неизправност на евакуационно осветление, неизправни ел. инсталации, нестандартни и подсилени предпазители, липса на брави тип Антипаник на евакуационните врати, евакуационни врати с обратна посока на отваряне /срещу посоката за евакуация/, липса на организация по пожарна безопасност, недостатъчен брой противопожарни уреди и други. По време на проверките са извършени инструктажи на управителите и обслужващия персонал на обектите по спазване на правилата за пожарна безопасност и действията им за осигуряване на успешна евакуация при възникване на пожар или авария. Извършени са инструктажи за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на собствениците, управителите и обслужващия персонал в проверените обекти, а в тези с предвидени масови прояви е предвидено дежурство на служители от НС“ПБЗН”. Обърнато е внимание за осигуряване на условия за успешна евакуация и пожарогасене, наличие на телефонна връзка с регионалните служби на пожарната, изправност и състояние на отоплителните и електрически инсталации и съоръжения, както и създадената организация за пожарна безопасност в обектите. На оперативните дежурни части при НСПБЗН са предоставени списъци на обектите, където ще се честват студентските празници, за адекватна реакция в случай на необходимост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във