Банкеръ Daily

Новини

ПРОУЧВАТ ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

На 24 юни в столичния хотел Арена ди Сердика Агенцията по обществени поръчки официално представи резултатите от проект Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Проектът се изпълнява в рамките на 12 месеца – от юли 2008 до юли 2009 г. и е на стойност 995 хил. лева.
Събитието беше открито от Миглена Павлова, изпълнителен директор на
Агенция по обществени поръчки и ръководител на проекта, която представи резултатите от реализираните дейности и направи анализ на работата на Агенцията.
Основната цел на проекта е изследването и въвеждането на добри практики и реализиране на партньорство с цел повишаване ефективността при възлагане на обществени поръчки в България. По време на изпълнението му е проведено социологическо проучване за ролята на Агенция по обществени поръчки и възприемането й в общественото пространство. Изследвана е практиката по обжалване на обществени поръчки въз основа на издадените от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд решения и определения. Проучена е и практиката на контролните органи в областта на обществените поръчки.
В рамките на проекта са проведени редица мероприятия и са взети мерки за оптимизиране работата на органите за методология, контрол и обжалване на обществените поръчки. Осъществени са четири обучителни семинара, в които участие са взели повече от 200 души, представители на централната администрация, Народното събрание, БНБ, НЗОК, СП, съдебна власт, общински администрации, както и кандидати и участници в процедури за обществени поръчки.
В изпълнение на дейностите по проекта са постигнати следните резултати:
- Разработена е концепция за изграждане на Централен u1086 органи за обществени поръчки в България;
- Изготвен е доклад с предложения за намаляване на допусканите нарушения и намаляване на риска от корупционни практики при провеждане на процедури при възлагане на обществени поръчки;
- Изготвено е Ръководство по обществени поръчки;
- Софтуерно е обновен Регистърът на обществени поръчки;
- Изпълнени са финализиращите дейности по стартирането на Портал за
обществени поръчки;
- Разработена е стратегия за архивиране на информационните системи в АОП;

Facebook logo
Бъдете с нас и във